BESTYRELSEN

Formand:

Bo Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem:

Tor Futtrup

Næstformand:

Jørgen Nitschke

Kasserer:

Preben Jensen

Sekretær:

Jørgen Madsen

Suppleant:

Lis Reedtz